Publikácie

J. VITTEK, Reč Jána, chudobného mnícha a kňaza z Damasku, k narodeniu našej najsvätejšej kráľovnej, Matky Božej a vždy Panny, Márie (preklad z gréckeho originálu), Gréckokatolíci na Slovensku, https://www.grkat.nfo.sk/Texty/damasky1.pdf.
J. VITTEK, Očista rozumu v úvodnej encyklike Benedikta XVI., IN: "Duchovný pastier", roč. 87, č. 1 (2007), ISSN 0139-861X.
J. VITTEK, Úvod do filozofického problému pravdy, RKCMBF UK, Bratislava 2007, ISBN 978-80-88696-47-6.
J. VITTEK, Dionýz Areopagita : Mystická teológia. Úvod, IN: "edd. Michal Chabada, Marcela Andoková, Antológia - Patristika a scholastika", Dobrá kniha, Trnava 2009, ISBN 978–80–7141–623–4.
J. VITTEK, Jednota mystickej, symbolickej a špekulatívnej teológie v diele Corpus Areopagiticum, IN: "edd. Michal Chabada, Marcela Andoková, Antológia - Patristika a scholastika", Dobrá kniha, Trnava 2009, ISBN 978–80–7141–623–4.
J. VITTEK, Dionýz Areopagita : Timotejovi o mystickej teológii (preklad z gréckej pôv.)IN: "edd. Michal Chabada, Marcela Andoková, Antológia - Patristika a scholastika", Dobrá kniha, Trnava 2009, ISBN 978–80–7141–623–4.
J. VITTEK, La teologia simbolica come fonte del pensiero teologico-filosofico nella prospettiva del Corpus Areopagiticum, Thesis ad Doctoratum in Philosophia totaliter edita, EDUSC, Roma 2015, ISBN 978-88-8333-474-0.
J. VITTEK, Život a dielo bl. Johna Henryho Newmana, IN: "J. H. Newman - Idea univerzity", Kolégium A. Neuwirtha, Bratislava 2015, ISBN  978-80-9705-467-0.
J. VITTEK, Teológia svätosti Titusa Zemana. Náčrt spirituality nového slovenského blahoslaveného, IN: "Peter Slepčan, Neodpočívaj, pomáhaj", Dobrá kniha, Trnava 2017, ISBN 978-80-8191-089-0.