Duchovné koncerty a dramatizácie

Texty meditácií z duchovných koncertov (nájdete tam aj meditácie k Haydnovmu oratóriu "Sedem posledných slov Ježiša Krista na kríži") a iné informácie i fotografie nájdete na https://www.oratoriani.sk/search/label/Duchovné%20koncerty.
Meditácie k scénickej krížovej ceste, ktorá sa uskutočnila v seneckom amfiteátri nájdete na https://www.oratoriani.sk/2014/04/krizova-cesta-2014-v-seneckom-amfiteatri.html#more.