Blogy

 

Informácie o dianí v Cirkvi sa k nám veľmi často dostávajú v "mediálnom podaní". Toto podanie je vo veľkej miere závislé od schopnosti novinára vnímať "pravú povahu Cirkvi a jej cesty na tomto svete, s jej čnosťami i s jej hriechami" a spoznať "duchovné motivácie, ktoré ju vedú a ktoré sú najautentickejšími motiváciami, aby sme jej mohli porozumieť" (príhovor pápeža Františka novinárom po jeho zvolení). Často sa stáva, že informácie o dianí v Cirkvi k nám prichádzajú kusé, oklieštené, vytrhnuté z kontextu, neraz deformované neúplnosťou a uniknutými súvislosťami. Tento blog je miestom úsilia o hľadanie hlbších súvislostí týchto "mediálne podaných" informácií o dianí v Cirkvi. Toto úsilie nechce byť nejakým cirkevným "ťažením" proti médiám, chce skôr poukázať na to, nakoľko si práca novinára "vyžaduje štúdium, citlivosť, skúsenosť, ako mnohé iné profesie, ale prináša so sebou aj zvláštnu pozornosť smerom k pravde, k dobru a kráse" (pápež František, tamže). Tento blog je hlasom zvnútra Cirkvi, ktorý ponúka impulzy k odhaľovaniu hlbšieho kontextu a súvislostí v súlade s pravou povahou Cirkvi. Môže byť užitočný pre čitateľov mediálnych správ i pre úprimných novinárov rešpektujúcich pravdu, dobro a krásu.  Od septembra 2015 začíname v TV Lux spolu s Mons. M. Gavendom aj televíznu reláciu vKontexte.

 

 

https://vittekuvahy.blogspot.sk: Blog mojich bežných homílií, kázní, zamyslení... 

 

 

Tento blog informuje o živote, pôsobení a apoštolských aktivitách Komunity Oratória svätého Filipa Neriho.