vKontexte (relácia na aktuálne témy - zoradené od najnovších):

Slovenská ústava a charakter nášho štátu

Majstri podozrievania (ideologizácia náboženstva)

Je sväté prijímanie na ruku neprijateľné?

Pandémia a krehkosť našej viery

Smútok - pandémia dneška

Rodina - citlivé miesto rastu

Idey a strata kontaktu s realitou

Inkulturácia (na margo Synody pre Amazoniu)

John Henry Newman (kanonizácia)

Delenie sveta na konzervatívcov a progresívcov

Komunikácia v dobe polarizácie

Prednostná voľba svätých

Katolík a ľudia s homosexuálnou tendenciou

Boj o kresťanského voliča

Prípad Galileo

Kresťanský fundamentalizmus a radikalizmus

Nemal by byť celibát dobrovoľný?

Čnosťou proti násiliu

Je ochrana života podporovaním extrémizmu?

Rozpor medzi ľudskými právami a kresťanstvom?

Korupcia a skazenosť

Feminizmus, Cirkev a dôstojnosť ženy

Fenomén "modlitby v jazykoch" a "padnutia"

Charizmatici a katolícka Cirkev

Fenomén spoločenstiev a vírus individualizmu

Titus Zeman: blahorečenie a kríza osobností

Exorcizmus, diabol, realita i móda

Teológia prosperity

Mýty o temnom stredoveku

Vírus polarizácie a kritika pápeža

Liturgia - urob si sám?

Duch liturgie

Ad orientem - návrat pred Koncil?

Náboženský liberalizmus

Klerikalizácia alebo diktatúra jediného myslenia

Vie Cirkev viesť dialóg?

Skutočný a virtuálny Koncil

Exhortácia o rodine Amoris Laetitia

Moralizovanie a napomínanie hriešnikov

Cirkev, extrémizmus, ideológie

Pápež, ženy, vášeň, priateľstvo

Prozelytizmus a získavanie veriacich

Matka Tereza, svetlo v temnom svete

Ekumenizmus a Eucharistia

Telo, duša, duch, rovnocennosť náboženstiev?

Podvýživená viera a neopelagianizmus

Vodnár, duchovná energia a kresťanstvo

Emócie, city - pomáhajú alebo ohlupujú?

Úcta k relikviám a výstavy Human body exhibition

Konzervatívci vs. progresisti v Cirkvi

Slávia katolíci Halloween?

Majú byť biskupi lídrami?

Apokalyptické varovania a Synoda biskupov

Čnosti sa zbláznili (spravodajstvo o rozhrešení potratu v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva)

Kto som ja, aby som súdil (pápež František)

 
 

Fundamenty (relácia pre katolícku formáciu - zoradené od najnovších):

 

- dokumenty II. vatikánskeho koncilu

Božia inšpirácia Svätého Písma a jeho výklad

Dogmatická konštitúcia o Božom Zjavení

Panna Mária   v Cirkvi

Povolanie k svätosti

Laici

Hierarchia a episkopát

Boží ľud

"Tridentská" omša

Koncilový dokument o Cirkvi

Bohatosť liturgickej reformy 

Čo všetko zreformoval Koncil v liturgii

Obnova liturgie

Koncilový dokument o liturgii

Dve tváre koncilu

Pápeži Koncilu

Nádeje a obavy

 

- Katechizmus katolíckej Cirkvi

Liturgická rozmanitosť

Slávenie liturgie

Liturgia - dielo Nasvätejšej Trojice

Čo je liturgia

Smrť a posledný súd

Odpustenie hriechov a vzkriesenie tela

Čo je spoločenstvo svätých

Hierarchia, laici a zasvätený život

Cirkev katolícka a apoštolská

Cirkev svätá a katolícka

Cirkev jedna a svätá

Boží ľud, Kristovo telo, chrám Ducha

Cirkev ľudská i božská

Verím v svätú Cirkev

Duch Svätý predtým a teraz

Prejavy a symboly Ducha Svätého

Kto je Duch Svätý

Kristov slávny príchod

Ježišovo zmŕtvychvstanie

Ukrižovanie Ježiša

Ježiš a viera Izraela

Ježišov verejný život

Tajomstvá Kristovho života

Počatie a narodenie Ježiša Krista (úloha Panny Márie)

Boží Syn sa stal človekom (tajomstvo Vtelenia)

Verím v Ježiša Krista

Pán anjelov a človeka

Ako muža a ženu ich stvoril

Nebo a zem

Boh Stvoriteľ

Tajomstvo Najsvätejšej Trojice 2

Tajomstvo Najsvätejšej Trojice 1

V akého Boha veríme?

 

Effeta (nad nedeľným Božím Slovom)

Boh je Bohom živých - 32. nedeľa obdobia cez rok, cyklus C

Ak vytrváte, zachováte si život - 33. nedeľa obdobia cez rok, cyklus C

Krista Kráľa

 

Medzi nebom a zemou (s Mons. Mariánom Gavendom)

Hosťom v relácii "Medzi nebom a zemou" u Mariána Gavendu