Fundamenty

"Fundamenty" - 48 - Liturgická rozmanitosť

"Fundamenty" - 47 - Slávenie liturgie

"Fundamenty" - 46 - Liturgia - dielo Nasvätejšej Trojice

"Fundamenty" - 45 - Čo je liturgia

"Fundamenty" - 44 - Smrť a posledný súd

"Fundamenty" - 43 - Odpustenie hriechov a vzkriesenie tela

"Fundamenty" - 42 - Čo je spoločenstvo svätých

"Fundamenty" - 41 - Hierarchia, laici a zasvätený život

"Fundamenty" - 40 - Cirkev katolícka a apoštolská

"Fundamenty" - 39 - Cirkev svätá a katolícka

"Fundamenty" - 38 - Cirkev jedna a svätá

"Fundamenty" - 37 - Boží ľud, Kristovo telo, chrám Ducha

"Fundamenty" - 36 - Cirkev ľudská i božská

"Fundamenty" - 35 - Verím v svätú Cirkev

"Fundamenty" - 34 - Duch Svätý predtým a teraz

"Fundamenty" - 33 - Prejavy a symboly Ducha Svätého

"Fundamenty" - 32 - Kto je Duch Svätý

"Fundamenty" - 31 - Kristov slávny príchod

"Fundamenty" - 30 - Ježišovo zmŕtvychvstanie

"Fundamenty" - 29 - Ukrižovanie Ježiša

"Fundamenty" - 28 - Ježiš a viera Izraela

"Fundamenty" - 27 - Ježišov verejný život

"Fundamenty" - 26 - Tajomstvá Kristovho života

"Fundamenty" - 25 - Počatie a narodenie Ježiša Krista (úloha Panny Márie)

"Fundamenty" - 24 - Boží Syn sa stal človekom (tajomstvo Vtelenia)

"Fundamenty" - 14 - Verím v Ježiša Krista

"Fundamenty" - 13 - Pán anjelov a človeka

"Fundamenty" - 12 - Ako muža a ženu ich stvoril

"Fundamenty" - 11 - Nebo a zem

"Fundamenty" - 10 - Boh Stvoriteľ

"Fundamenty" - 9 - Tajomstvo Najsvätejšej Trojice

"Fundamenty" - 8 - Tajomstvo Najsvätejšej Trojice

"Fundamenty" - 7 - V akého Boha veríme?

Effeta

"Effeta" - Boh je Bohom živých - 32. nedeľa obdobia cez rok, cyklus C

"Effeta" - Ak vytrváte, zachováte si život - 33. nedeľa obdobia cez rok, cyklus C

"Effeta" - Krista Kráľa

U Nikodéma

"U Nikodéma" - vzácny hosť z Ríma o. Mário A. Aviles, C.O., generálny zástupca Oratórií 

"U Nikodéma" - o Oratóriu so slovenskými oratoriánmi zo Senca i z New Yorku

"U Nikodéma" - o filme "O bohoch a ľuďoch"

"U Nikodéma" - o pokore a autorite

"U Nikodéma" - Ecce homo - antropologické otázky o dôstojnosti človeka (1. vysielanie U Nikodéma)

"vKontexte" - 131 - Nemal by byť celibát dobrovoľný?

"vKontexte" - 127 - Čnosťou proti násiliu

"vKontexte" - 124 - Je ochrana života podporovaním extrémizmu?

"vKontexte" - 116 - Rozpor medzi ľudskými právami a kresťanstvom?

"vKontexte" - 111 - Korupcia a skazenosť

"vKontexte" - 106 - Feminizmus, Cirkev a dôstojnosť ženy

"vKontexte" - 101 - Fenomén "modlitby v jazykoch" a "padnutia"

"vKontexte" - 97 - Charizmatici a katolícka Cirkev

"vKontexte" - 91 - Fenomén spoločenstiev a vírus individualizmu

"vKontexte" - 87 - Titus Zeman: blahorečenie a kríza osobností

"vKontexte" - 80 - Exorcizmus, diabol, realita i móda

"vKontexte" - 66 - Teológia prosperity

"vKontexte" - 60 - Mýty o temnom stredoveku

"vKontexte" - 55 - Vírus polarizácie a kritika pápeža

"vKontexte" - 48 - Liturgia - urob si sám?

"vKontexte" - 46 - Duch liturgie

"vKontexte" - 44 - Ad orientem - návrat pred Koncil?

"vKontexte" - 42 - Náboženský liberalizmus

"vKontexte" - 40 - Klerikalizácia alebo diktatúra jediného myslenia

"vKontexte" - 38 - Vie Cirkev viesť dialóg?

"vKontexte" - 36 - Skutočný a virtuálny Koncil

"vKontexte" - 34 - Exhortácia o rodine Amoris Laetitia

"vKontexte" - 32 - Moralizovanie a napomínanie hriešnikov

"vKontexte" - 30 - Cirkev, extrémizmus, ideológie

"vKontexte" - 28 - Pápež, ženy, vášeň, priateľstvo

"vKontexte" - 26 - Prozelytizmus a získavanie veriacich

"vKontexte" - 24 - Matka Tereza, svetlo v temnom svete

"vKontexte" - 22 - Ekumenizmus a Eucharistia

"vKontexte" - 20 - Telo, duša, duch, rovnocennosť náboženstiev?

"vKontexte" - 18 - Podvýživená viera a neopelagianizmus

"vKontexte" - 16 - Vodnár, duchovná energia a kresťanstvo

"vKontexte" - 14 - Emócie, city - pomáhajú alebo ohlupujú?

"vKontexte" - 12 - Úcta k relikviám a výstavy Human body exhibition

"vKontexte" - 10 - Konzervatívci vs. progresisti v Cirkvi

"vKontexte" - 8 - Slávia katolíci Halloween?

"vKontexte" - 7 - Majú byť biskupi lídrami?

"vKontexte" - 5 - Apokalyptické varovania a Synoda biskupov

"vKontexte" - 3 - Čnosti sa zbláznili (spravodajstvo o rozhrešení potratu v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva)

"vKontexte" - 1 - Kto som ja, aby som súdil (pápež František)

V Samárii pri studni

"V Samárii pri studni" - Celibát v katolíckej Cirkvi (v diskusii s Milošom Lichnerom, Jánom Dudom a Vladimírom Skybom, moderátor R. Pavlík)

"V Samárii pri studni" - Témy, o ktorých sa nehovorí (v diskusii s P. Daniškom a V. Palkom, moderátor J. Kováčik)

"V Samárii pri studni" - Spiritualita relikvií

"V Samárii pri studni" -  Rodičovstvo v obraze svätorečenia rodičov sv. Terezky z Lisieux

"V Samárii pri studni" - O zobrazovaní utrpenia vo filme, s osobitným focusom na film MOST

"V Samárii pri studni" - "Zabudnutý pápež Pavol VI."

V škole ducha

1. Teológia svätých - úvod

2. Teológia svätých - Štyri formy teológie

3. Teológia svätých - Premýšľajúca a prežívaná teológia

4. Teológia svätých - Sv. Terezka - milosrdenstvo pre všetkých 

5. Teológia svätých - Bl. Chiara Luce Badano

6. Teológia svätých - Sv. Filip Néri

7. Teológia svätých - Sv. Jana z Arku