Ďalšia časť relácie vKontexte v TV Lux

Rozpor medzi ľudskými právami a kresťanstvom? 10. decembra 1948 bola schválená Všeobecná deklarácia ľudských práv. Po dvoch svetových vojnách to bola alternatíva na peklo totalít 20. storočia, ktoré priniesli obrovské zlo. Po 70 rokoch od deklarácie však táto kultúra ľudských práv prináša nemálo pochybností a nejasností. Na Slovensku je v ostatnom čase módou poukazovať na to, že Cirkev by sa mala otvoriť modernému chápaniu ľudských práv. V diskusiách na túto tému šikovne uniká najdôležitejšia otázka. Čo sú to vlastne ľudské práva? Aké majú zdôvodnenie? Aký je ich základ? Je rozpor medzi kresťanstvom a ľudskými právami? https://www.tvlux.sk/archiv/play/14737

Watch video!