Curriculum vitae

Pár slov o mojej osobnej histórii. Narodil som sa v roku 1975 vo Zvolene, ale vyrástol som v Smoleniciach pri Trnave. 

Vzdelanie a vedecká práca: 

1981 - v Smoleniciach

1989 - Gymnázium Jána Hollého v Trnave

Filozoficko-teologické štúdiá: 

1993 - RKCMBF UK v Bratislave 

1996 - Pápežská univerzita svätého Kríža (Pontificia Università della Santa Croce) v Ríme

1999 - magister z teológie (baccellierato in Teologia)

2001 - licenciát z filozofie (licenza in filosofia): téma licenčnej práce: "L'unità della conoscenza in Dionigi l'Areopagita come teologia speculativa, simbolica e mistica"

2011 - doktorát z filozofie (dottorato in filosofia) / PHD. : téma dizertačnej práce: "La teologia simbolica come fonte del pensiero filosofico-teologico nella prospettiva del Corpus Areopagiticum" (publikovaná medzi najlepšími dizertáciami univerzity v univerzitnom vydavateľstve EDUSC). 

 

Pod vedením karmelitána o. François-Marie Léthel-a, O.C.D. som objavil tzv. "teológiu svätých" ako metódu môjho filozofického i teologického výskumu, i pastoračného a duchovného pôsobenia. 

 

Pedagogické pôsobenie:

2001-2008, odborný asistent na katedre filozofie Rímsko-katolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave (dejiny starovekej filozofie, dejiny stredovekej filozofie, logika, filozofia poznania, metafyzika, filozofická teológia, semináre lektúry Teologickej Sumy svätého Tomáša Akvinského, v súčasnosti 2015-, filozofia poznania a metafyzika)

2001-2003, učiteľ náboženstva na základných školách a gymnáziách v Galante a v Šali, 2011 - na strednej odbornej škole v Senci

Kňazská formácia:

1993 - Kňazský seminár svätého Cyrila a Metoda v Bratislave

1996 - Medzinárodný kňazský seminár Jána Pavla II. v Ríme (Seminario internazionale "Giovanni Paolo II")

2011 - Pápežské kolégium svätého Cyrila a Metoda v Ríme

25. júla 1999 v Trnave - diakonská vysviacka

1. júla 2000 v Trnave - kňazská vysviacka - pre bratislavsko-trnavskú arcidiecézu (od roku 2008 kňaz bratislavskej arcidiecézy)

 

Kňazské pôsobenie:

2000 (štúdiá v Ríme) - kaplán v Bratislave-Blumentáli, výpomoc v Želovciach (okr. Veľký Krtíš)

2001 - kaplán v Galante 

2002 - kaplán v Šali

2003 - administrátor v Kostolnej pri Dunaji (okr. Senec) 

2005 - administrátor v Bratislave - Podunajských Biskupiciach 

2008 - duch. správca Slovenskej katolíckej misie v Ríme

2011 - farár v Senci (www.farasenec.sk)

2015 - farár v Bratislave-Petržalke (farnosť Svätej Rodiny)

V súčasnosti člen presbyterskej rady a zboru konzultorov bratislavskej arcidiecézy.

Komunita Oratória svätého Filipa Neriho

V rokoch 2009-2011 som žil ako hosť v materskej Kongregácii Oratória svätého Filipa Neriho v Ríme. Dňa 24. októbra 2010 sa oficiálne započal projekt založenia Kongregácie Oratoria svätého Filipa Nériho na Slovensku dekrétom podpísaným generálnym prokurátorom Konfederácie Oratórií svätého Filipa Neriho v Ríme, otcom Edoardom A. Cerrato-m, C. O. Stalo sa tak so súhlasom Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa-metropolitu.  O aktivitách nášho Oratória sa dozviete viac na našom blogu www.oratoriani.sk.