V kaplnke izby svätého Filipa Neriho pri kostole san Girolamo della Carità v Ríme:

Ako diakon pri jednej z kanonizačných omší, ktoré celebroval sv. Ján Pavol II.:

V rímskom Oratóriu v kostole Chiesa Nuova s o. Edoardom A. Cerrato-m:

Pápežská Univerzita svätého Kríža - obhajoba dizertácie:

Naša Komunita Oratória spolu s generálnym prokurátorom Konfederácie Oratórií svätého Filipa Neriho:

Slovenská katolícka misia v Ríme - pri kostole san Girolamo della Caritá v Ríme:

Súčasná Komunita Oratória svätého Filipa Neriho (zľava): o. Andrej Šottník, Milan Jaroš (seminarista), o. Juraj Vittek:

 

Putovanie "Po stopách svätého Filipa Neriho": pri hrobe svätého s malým svetským Oratóriom: